světy pro hraní na hrdiny
 

Přechod z DrD k FUDGE

Dračí Doupě je pravděpodobně nejrozšířenější systém pravidel pro hry na hrdiny v Čechách. Proto jsem se rozhodl vytvořit následující pomůcku pro převod postav z DrD do FUDGE.

Přechod je prozatím ve stavu značně chaotickém a nehotovém, přivítám jekékoli návrhy, opravy, doplňky a podobně. Spolupráce je vítána

ghilt 26.04.2006 14:18

Obecné

V této části jsou popsány obecné rady a návody pro převod. Detaily týkající se jednotlivých povolání najdete na samostatných stránkách, stejně jako bestiar.

Vlastnosti

Zachováváme základní vlastnosti z DrD, tedy:

Obratnost
Určuje nakolik je postava obratná.
Odolnost
Udává odolnost postavy proti nepříznivým vnějším vlivům, zahrnuje fyzickou zdatnost postavy a má vliv na zranění utrpěná v boji.
Síla
Určuje, jak silná je postava, kolik toho unese a může ovlivnit zranění v boji zblízka.
Inteligence
Schopnost postavy poradit si s nečekanými situacemi, řešit hádanky a podobně.
Charisma
Kouzlo osobnosti, určuje míru, s jakou je postava schopna ovlivnit názor ostatních bytostí, vynutit si respekt a podobně. Nepleťte si ji s krásou a vzhledem.

Přidáme další vlastnost zastřešující původní pravidla pro postřeh:

Postřeh
Schopnost postavy postřehnou podezřelé či neobvyklé věci ve svém okolí, všimnou si nepatrných detailů a podobně. V DrD se postřeh určoval na základě inteligence, zde si ho musí hráči určit sami.

Pro převod na stupňe FUDGE lze použít následující tabulku:

Bonus v DrD Stupeň FUDGE
+5 Vynikající
+4 Výborný
+2, +3 Dobrý
-1 až +1 Slušný
-2, -3 Průměrný
-4 Slabý
-5 Mizerný

Dovednosti

Zde uvedené dovednosti vycházejí z jednotlivých schopností povolání tak, jak jsou prezentovány v pravidlech DrD. Nic vám ovšem nebrání v tom přidat nové, zcela jiné dovednosti a ty zde uvedené zahodit. Navíc se tyto dovednosti může naučit každá postava bez ohledu na původní povolání v DrD.

U některých dovedností jsem upravil či změnil názvy tak, aby lépe odpovídaly duchu FUDGE, například „Léčba vlastních zranění“ je zde uvedena jako „První pomoc.“

Obecné dovednosti

Zastrašení nepřítele
schopnost odradit nepřítele od boje, zahnat jej na útěk bez použití zbraní
První pomoc
schopnost ošetřit drobná poranění
Znalost artefaktů
dovednost rozpoznat a použít prastaré artefakty
Stopování
čtení stop
Práce se zvířaty
schopnost zacházet se zvířaty, ochočit je a vycvičit
Jezdectví
schopnost jízdy na koni či podobném zvířeti
Šplh
lezení po skalách, útesech a podobně
Akrobacie
krkolomné kousky, skok z výšky a podobně
Lučba
alchymistická dovednost, používaná hlavně pro tvorbu nemagických lektvarů
Převleky
schopnost změnit svůj vzhled k nepoznání
Získání důvěry
schopnost vetřít se do něčí přízně, vnutit někomu svůj názor a podobně
Otevření zámku
schopnost otevřít zámek bez správného klíče
Pasti
schopnost objevit,zneškodnit či nastražit mechanické pasti
Tichý pohyb
schopnost bezhlučného pohybu
Skrytí ve stínu
dovednost skrýt se ve stínu, ať už na šeré ulici, v místnosti či v lese
Vybírání kapes
schopnost uzmout oběti něco z kapes, torny, váčku a podobně

Bojové dovednosti

Bojové dovednosti nemá příliš smysl rozebírat, jde prostě o schopnost postavy účelně používat příslušné nástroje smrti. Pokud se vám zdají příliš obecné nebo naopak příliš podrobné, můžete použít pro každou zbraň zvláštní dovednost nebo naopak určit pouze jednu dovednost Boj.

Boj beze zbraně
boj beze zbraně a bez znalosti zvláštních bojových umění, též rvačky
Bodné zbraně
boj s krátkými bodnými zbraněmi, jako jsou dýky a nože
Šerm
boj sečnými a bodnými zbraněmi, jako jsou meče, šavle, kordy a podobně
Sekery
boj sekerami
Drtivé zbraně
boj drtivými zbraněmi, například kladivy, palcáty či řemdihy
Tyčové zbraně
boj zbraněmi jako jsou halapartny, píky, dlouhé hole a podobně
Štít
schopnost použít štít jako zbraň
Luk
střelba z luku
Kuše
střelba z kuší a praku ve tvaru „Y“
Vrh
vrhání zbraní k tomu určených a střelba z praku

Magické dovednosti

Magické dovednosti určují schopnost postavy používat magii, tedy především sesílat kouzla a vytvářet čarovné předměty. Tyto dovednosti určují, nakolik se postava může naučit další magické dovednosti používané při sesílaní kouzel.

Hraničářská magie
magie spjatá s přírodou a živly, magie lesů, magie hraničářů, chodců a druidů
Alchymistická magie
magie spjatá s elementy, démony a sférami, magie alchymistů, pyroforů a theurgů
Kouzelnická magie
magie elementů, magie mysli, magie kouzelníků, čarodějů a mágů

Dary a nevýhody

Dary a nevýhody jsou v dračím doupěti obecně spjaty s příslušným povoláním, rasou nebo přesvědčením.

Kouzla

Jako magický systém nahrazující hraničářská, kouzelnická a alchymistická kouzla z DrD doporučuji The Gramarye, podle kterého jsem přetvořil původní kouzla z DrD. Jednotlivá kouzla najdete u příslušných Povolání, abych zbytečně neodhaloval tajemství.

Rasy

Povolání

DrD je založeno na povoláních. Proto zde uvádím základní povolání jako vzory postav pro FUDGE

 
fudge/drd/obecne.txt · Poslední úprava: 2006/04/26 14:19 autor: ghilt
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki